DATA SERVIS CZ s.r.o.

Naše společnost DATA SERVIS CZ s.r.o. byla založena Společenskou smlouvou jako společnost s ručením omezeným. Do obchodního rejstříku v Ústí nad Labem byla společnost zapsána dne 14.5.2015, evidována v oddílu C, vložka 35707.
Předmětem podnikání je poskytování služeb v oblasti správy dat, obchodu a správy pohledávek.

Veškerá naše činnost je v souladu s českým právním řádem.  Klademe vysoký důraz na ochranu předaných dat a osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.
Společnost DATA SERVIS CZ s.r.o. je registrována Úřadem pro ochranu osobních údajů v Praze pod reg. číslem: 00059101, číslo evidence 001.

Jsme provozovatelem databáze  ( DID ), dále také oficiálním partnerem pro prodej pokladního software Dotykačka.
Cílem naší společnosti je dlouhodobá spolupráce s našimi partnery v oblasti obchodu, servisu, software, dále ve zpracovávání dat a zpracování pohledávek předávaných v pravidelných cyklech po určité době splatnosti, kdy tímto systémem (DID) bráníme vzniku starých nedobytných pohledávek, zvyšujeme Vaši úspěšnost a čistíme Vaše portfolio defaultních klientů.
Dalším cílem naší společnosti je poskytovat rychlé a především kvalitní služby.


Za Vaše připomínky a náměty předem děkujeme.


Na spolupráci se těší DATA SERVIS CZ s.r.o.